13 października, 2023

1. Akceptacja Warunków

Korzystając z witryny „CryptoMinded” (zwanej dalej „Witryną”) lub uzyskując do niej dostęp, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i jest nimi związany. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na te warunki, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z Witryny.

2. Zmiany warunków

CryptoMinded zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tych warunków. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację zmienionych warunków.

3. Polityka prywatności

Korzystanie z Witryny podlega również naszej Polityce prywatności, która określa, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe użytkownika. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na nasze praktyki w zakresie prywatności.

4. Własność intelektualna

Wszystkie treści i materiały na tej stronie internetowej, w tym między innymi tekst, grafika, logo, obrazy, filmy i oprogramowanie, są własnością CryptoMinded lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik nie może wykorzystywać, powielać, rozpowszechniać ani modyfikować żadnych treści z tej Witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

5. Postępowanie użytkownika

Korzystając z tej Witryny, użytkownik zgadza się nie angażować w żadne z poniższych zabronionych działań:

– Publikowanie lub przesyłanie treści niezgodnych z prawem, obraźliwych lub naruszających prawa innych osób.

– Próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub jej systemów.

– Angażowanie się w jakiekolwiek działania, które zakłócają, upośledzają lub ingerują w funkcjonowanie Witryny.

6. Linki stron trzecich

Dla wygody użytkownika Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. CryptoMinded nie popiera ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treści, praktyki w zakresie prywatności lub warunki korzystania z tych stron internetowych osób trzecich. Użytkownik korzysta z takich łączy na własne ryzyko.

7. Wyłączenie gwarancji

Niniejsza Witryna jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych. CryptoMinded zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

CryptoMinded nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne szkody wynikające z korzystania z Witryny lub jakichkolwiek błędów lub pominięć w jej treści.

9. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem [Your Jurisdiction], bez względu na normy kolizyjne.

10. Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod adresem info@cryptominded.com.

Korzystając z Witryny, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze Warunki użytkowania.