oktober 13, 2023

1. Aanvaarding van voorwaarden

Door de website “CryptoMinded” (hierna te noemen de “Website”) te gebruiken of te bezoeken, gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Website.

2. Wijzigingen in voorwaarden

CryptoMinded behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te bekijken. Als u de Website blijft gebruiken na eventuele wijzigingen, betekent dit dat u de herziene voorwaarden accepteert.

3. Privacybeleid

Uw gebruik van de Website valt ook onder ons Privacybeleid, waarin wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Door de Website te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid.

4. Intellectueel eigendom

Alle inhoud en materialen op deze Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen, video’s en software, zijn eigendom van CryptoMinded of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomswetten. U mag geen inhoud van deze Website gebruiken, reproduceren, distribueren of wijzigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. Gedrag van de gebruiker

Wanneer u deze Website gebruikt, stemt u ermee in zich niet in te laten met een van de volgende verboden activiteiten:

– Het plaatsen of verzenden van inhoud die onwettig, aanstootgevend of in strijd met de rechten van anderen is.

– Pogingen om ongeautoriseerde toegang tot de Website of de systemen ervan te verkrijgen.

– Het ontplooien van activiteiten die het functioneren van de Website verstoren, belemmeren of verstoren.

6. Koppelingen naar derden

De Website kan voor uw gemak links bevatten naar websites van derden. CryptoMinded onderschrijft of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacypraktijken of gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden. Het gebruik van dergelijke koppelingen is op eigen risico.

7. Afwijzing van garanties

Deze Website wordt aangeboden op een “as-is” en “as-available” basis, zonder enige garanties of verklaringen, expliciet of impliciet. CryptoMinded wijst alle garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

8. Beperking van aansprakelijkheid

CryptoMinded is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale schade, gevolgschade of bestraffende schade voortvloeiend uit uw gebruik van de Website of fouten of weglatingen in de inhoud ervan.

9. Toepasselijk recht

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [Your Jurisdiction], zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke beginselen.

10. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@cryptominded.com.

Door de Website te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat.