Polityka dotycząca plików cookie

Ta Polityka, czytana razem ze wszystkimi innymi dokumentami prawnymi na Stronie, będzie prawnie wiążąca dla każdej osoby lub podmiotu, który uzyskuje dostęp lub korzysta z Witryny cryptominded.com (zwanej dalej "Stroną"). Użytkownik będzie związany wszystkimi Warunkami zawartymi w tym dokumencie, jak również wszelkimi przepisami i prawami obowiązującymi w konkretnej jurysdykcji, z której Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny. Użytkownicy powinni uważnie zapoznać się z Polityką Cookies Serwisu. Niniejsza Polityka zastępuje wszystkie poprzednie wersje.


CO TO JEST CIASTECZKO?
Plik "Cookie" to niewielki fragment danych, który Witryna przechowuje na komputerze i/lub urządzeniu mobilnym Użytkownika i jest udostępniany za każdym razem, gdy Witryna jest odwiedzana.
Serwis wykorzystuje pliki Cookies do zbierania informacji o Użytkowniku i jego działaniach w czasie dostępu do Serwisu, które mogą obejmować, o ile są dostępne, adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki używanej przez Użytkownika.
Informacje te są zbierane jako dane statystyczne o działaniach i wzorcach przeglądania przez Użytkownika Serwisu i nie identyfikują w sposób szczególny żadnej osoby.
Z tego samego powodu Serwis może uzyskiwać informacje o ogólnym korzystaniu z Internetu przez Użytkowników za pomocą plików cookies.
Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że ustawienia jego komputera i/lub urządzeń mobilnych są prawidłowe i dlatego może wybrać akceptację lub odrzucenie plików cookie.
Pliki cookie pomagają Firmie w ulepszaniu jej Strony (Stron) i/lub Aplikacji oraz w dostarczaniu lepszych i bardziej spersonalizowanych usług.


RODZAJE PLIKÓW COOKIE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA
Niezbędne pliki cookie - to pliki cookie, które są kluczowe dla doświadczenia użytkownika w witrynie, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak logowanie użytkownika, zarządzanie kontem, koszyk zakupów i przetwarzanie płatności. Są one wykorzystywane w celu umożliwienia działania określonych funkcji na Stronie. Ta Witryna używa istotnych plików cookie na stronie.
Cookies wydajnościowe - to cookies wykorzystywane do śledzenia sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z witryny podczas wizyty, bez zbierania danych osobowych o Użytkowniku. Zazwyczaj informacje te są anonimowe i łączone z informacjami śledzonymi przez wszystkich użytkowników strony, aby pomóc firmom zrozumieć wzorce korzystania z witryny, zidentyfikować i zdiagnozować problemy lub błędy, które mogą napotkać ich użytkownicy, oraz podjąć lepsze decyzje strategiczne w celu poprawy ogólnego doświadczenia użytkowników strony. Te pliki cookie mogą być ustawione przez stronę internetową, którą Użytkownik odwiedza lub przez usługi stron trzecich. Ta Witryna korzysta z plików cookie dotyczących wydajności na stronie.
Cookies funkcjonalne - służą do zbierania informacji o urządzeniu Użytkownika oraz wszelkich ustawieniach, jakie Użytkownik może skonfigurować na odwiedzanej przez siebie stronie internetowej (jak np. ustawienia języka czy strefy czasowej). Dzięki tym informacjom strony internetowe mogą dostarczyć Użytkownikowi zindywidualizowane, ulepszone lub zoptymalizowane treści i usługi. Te pliki cookie mogą być ustawione przez stronę internetową, którą odwiedza Użytkownik lub przez usługi osób trzecich. Ta strona używa funkcjonalnych plików cookie dla wybranych funkcji na stronie.
Targeting/advertising Cookies - są wykorzystywane w celu określenia, jakie treści promocyjne są bardziej istotne i odpowiednie dla Użytkownika i jego zainteresowań. Witryny mogą używać ich do dostarczania ukierunkowanych reklam lub ograniczania liczby wyświetleń reklamy przez Użytkownika. Pomaga to firmom poprawić skuteczność ich kampanii i jakość treści prezentowanych Użytkownikowi. Te pliki cookie mogą być ustawione przez stronę internetową, którą odwiedza Użytkownik lub przez usługi osób trzecich. Docelowe/reklamowe pliki cookie ustawione przez strony trzecie mogą być wykorzystywane do śledzenia Użytkownika na innych stronach internetowych, które korzystają z tych samych usług stron trzecich. Niniejsza Witryna korzysta z plików cookie ukierunkowanych/reklamowych na stronie.


FUNKCJA PLIKÓW COOKIE
Pliki cookies umożliwiają Stronie internetowej:
Oszacuj wielkość widowni i schemat korzystania z serwisu;
Przechowywać informacje o preferencjach Użytkowników, a tym samym dostosowywać i optymalizować Stronę Internetową do indywidualnych zainteresowań Użytkowników;
Przyspieszenie wyszukiwania przez użytkowników; oraz
Rozpoznać Użytkownika po powrocie do Serwisu.


PLIKI COOKIES OSÓB TRZECICH NA STRONIE INTERNETOWEJ
Serwis może zatrudniać na naszej Stronie firmy i osoby trzecie np. dostawców usług analitycznych i partnerów merytorycznych.
Serwis udzieli tym osobom trzecim dostępu do wybranych informacji w celu wykonania określonych zadań w imieniu Użytkownika.
Mogą one również ustawić pliki cookie stron trzecich w celu dostarczenia świadczonych przez nie usług.
Pliki cookies stron trzecich mogą być wykorzystywane do śledzenia Użytkownika na innych stronach internetowych, które korzystają z tej samej usługi stron trzecich.
Ta Witryna nie ma kontroli nad plikami cookie stron trzecich i dlatego ich polityka dotycząca plików cookie nie jest objęta niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie.
Ta Strona internetowa obiecuje prywatność stron trzecich:
Strona przegląda politykę prywatności wszystkich swoich zewnętrznych dostawców przed skorzystaniem z ich usług, aby upewnić się, że ich praktyki są zgodne z jej własnymi.
Strona nigdy nie będzie świadomie włączać usług osób trzecich, które narażają lub naruszają prywatność Użytkowników tej Strony.


KONTROLA UŻYTKOWNIKA LUB SPOSÓB REZYGNACJI Z COOKIES
Jeśli Użytkownik nie chce akceptować plików cookie z tej strony, może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie z tej strony.
Większość przeglądarek jest domyślnie skonfigurowana do akceptowania plików cookie, ale Użytkownik może zaktualizować te ustawienia, aby całkowicie odrzucić pliki cookie lub powiadomić Użytkownika, gdy strona próbuje ustawić lub zaktualizować plik cookie.
Jeżeli Użytkownik przegląda strony internetowe z wielu urządzeń, może być konieczne zaktualizowanie ustawień na każdym z nich.
Chociaż niektóre pliki cookie mogą być zablokowane z niewielkim wpływem na doświadczenie Użytkownika na stronie internetowej, blokowanie wszystkich plików cookie może oznaczać, że Użytkownik nie jest w stanie uzyskać dostępu do pewnych funkcji i treści na odwiedzanych stronach.


ZMIANY W POLITYCE COOKIES
Polityka Cookies może być zmieniana i aktualizowana od czasu do czasu, bez uprzedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
Zmieniona Polityka Cookies zastępuje niezwłocznie wszelkie poprzednie wersje znajdujące się na stronie internetowej.
Użytkownik powinien regularnie odwiedzać stronę internetową, aby upewnić się, czy nie nastąpiła aktualizacja Polityki Cookies.
Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie stanowiło jednoznaczną milczącą akceptację zmienionej Polityki Cookies wymienionej w Serwisie.
W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmienionej Polityki Cookies Serwisu, Użytkownik powinien niezwłocznie powstrzymać się od korzystania i dostępu do Serwisu.