UK Treasury publiceert kaderdocument voor cryptoregulering

UK Treasury publiceert kaderdocument voor cryptoregulering

De Britse Schatkist heeft onlangs een document gepubliceerd waarin het voorgestelde regelgevingskader voor cryptocurrencies wordt uiteengezet.

Deze uitgebreide 80 pagina's verslag gaat in op de moeilijkheden die gepaard gaan met algoritmische stablecoins, niet-fungibele tokens (NFT's), en initial coin offerings (ICO's). Hier zijn een paar dingen die je moet onthouden:

  • The UK Treasury recently issued a consultation paper outlining their intentions to enforce regulations on handel platforms and lenders.
  • These proposals will guarantee that crypto exchanges maintain fair and reliable standards.
  • The Treasury asserts that the cryptocurrency space will not be subject to a separate regulatory system.

Het document stelt voor dat het VK een regeling voor "activiteiten van crypto-activa" invoert. Waarop de Financial Conduct Authority (FCA) toezicht zal houden.

Dit zou ervoor zorgen dat cryptocurrency-gerelateerde activiteiten worden gereguleerd om consumenten te beschermen en ervoor te zorgen dat er geen financiële criminaliteit plaatsvindt.

Het document stelt ook voor dat alle bedrijven die crypto-activa verhandelen, uitgeven of overdragen zich bij de FCA moeten laten registreren en zich aan haar regels moeten houden.

Deze regels zouden bedoeld zijn om eerlijkheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Dit omvat de eisen waaraan bedrijven moeten voldoen wanneer zij klantgegevens opslaan of financiële controles uitvoeren.

In het document wordt ook voorgesteld een "regelgevende zandbak" in te voeren, waardoor de FCA de bevoegdheid krijgt over het testen van nieuwe cryptogerelateerde producten en diensten. Dit zal ervoor zorgen dat nieuwe ideeën grondig worden getest om ervoor te zorgen dat het gebruik ervan het welzijn van de consument niet in gevaar brengt.

Geen afzonderlijke regels voor cryptocurrency

Het Britse ministerie van Financiën stelt dat de bestaande Britse financiële regels moeten worden toegepast op crypto-activa. Dit betekent dat Britse bedrijven die handelen in cryptocurrencies onderworpen zijn aan dezelfde regelgeving als bedrijven die handelen in traditionele activa.

Het Britse ministerie van Financiën merkt verder op dat dit kader kan bijdragen tot een succesvolle invoering van de cryptocurrency-technologie. Terwijl het ook de Britse burgers beschermt tegen potentiële risico's en zwendel.

De Britse regelgevers zullen het kader van het Britse ministerie van Financiën gebruiken om specifieke regels te ontwikkelen die van toepassing zijn op crypto-activa en -activiteiten.

Redelijk niveau van consumentenbescherming

Het Britse ministerie van Financiën heeft bij de ontwikkeling van het kader ook een redelijk niveau van consumentenbescherming voorgesteld.

Dit houdt onder meer in dat consumenten zich bewust moeten zijn van de risico's die verbonden zijn aan de handel in cryptocurrencies. En redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Britse cryptosector vrij blijft van financiële criminaliteit en het witwassen van geld.

Bescherming van Britse bedrijven

Het Britse ministerie van Financiën besprak ook hoe het kader zou kunnen helpen om Britse bedrijven te beschermen door te zorgen voor transparantie en verantwoording op de markten voor cryptocurrency.

De Britse regering zal samenwerken met belanghebbenden uit de sector om een robuust regelgevingsklimaat voor cryptocurrencies te creëren dat innovatie aanmoedigt. Met behoud van de veiligheid van de consument en bescherming van de financiële stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk.

Crypto-adoptie aanmoedigen

Het Britse ministerie van Financiën heeft zijn visie uiteengezet op een kader dat innovatie en de invoering van cryptocurrencies aanmoedigt.

Gehoopt wordt dat dit meer Britse bedrijven, investeerders en consumenten in de wereld van cryptocurrency-beleggingen zal brengen, terwijl de potentiële risico's ervan worden beperkt.

Het document van het Britse ministerie van Financiën is een belangrijke stap in de richting van de invoering van crypto-activa in het Verenigd Koninkrijk. Het vertegenwoordigt de inzet van de Britse regering om deze nieuwe opkomende technologie te reguleren en tegelijkertijd consumenten te beschermen en financiële criminaliteit hard aan te pakken.

Dit is een voorbeeld voor andere landen die de sector willen reguleren. Ook biedt het meer duidelijkheid en zekerheid voor Britse bedrijven, investeerders en consumenten.

Het document van het Britse ministerie van Financiën biedt een belangrijke basis waarop Britse cryptobedrijven hun activiteiten kunnen baseren. En de Britse burgers meer opties voor financiële diensten bieden. Dit zou de economische groei in het VK kunnen stimuleren en in het VK gevestigde bedrijven een concurrentievoordeel geven.

Het kader van het Britse ministerie van Financiën wijst er ook op dat het Britse bedrijfsleven nalevings- en risicobeheersmaatregelen invoeren die de consument beschermen tegen financiële criminaliteit.

Dit wordt gezien als een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van een effectief regelgevingslandschap voor Britse crypto-activa. Dit zal een massale invoering van deze technologie in het VK mogelijk maken.

Verwante artikelen

MCADE stijgt boven $0,027 als de cryptocurrency markt weer aantrekt

MCADE stijgt boven $0,027 als de cryptocurrency markt weer aantrekt MCADE is voorbij $0,027 gestegen, als gevolg van de opleving van de cryptomarkt na de recente ...

Lees meer →
Iedereen kent Bitcoin, maar wat is de Bitcoin Cash?

Iedereen kent Bitcoin, maar wat is de Bitcoin Cash?

We hebben allemaal gehoord van de bekendste cryptocurrency Bitcoin. Maar weet u ook wat de Bitcoin Cash is? Bitcoin Cash (BCH) is een ...

Lees meer →
Leer alles over het Blockchain Technologie Systeem

Leer alles over het Blockchain Technologie Systeem

Blockchain is een systeem van gedistribueerde grootboektechnologie dat de veilige en transparante uitwisseling van digitale informatie mogelijk maakt. Het is een onveranderlijk, cryptografisch beveiligd openbaar register ...

Lees meer →
nl_NLDutch