Een van de beste manieren om uzelf tegen inflatie te beschermen is te beleggen in activa die een betere kans hebben om de stijgende prijzen bij te houden of te overtreffen. Hiertoe behoren aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en Exchange Traded Funds (ETF’s). Aandelen zijn vooral belangrijk omdat ze in waarde stijgen naarmate bedrijven hun activiteiten uitbreiden en meer winst maken. Bovendien, beleggen in aandelen helpt beleggers hun portefeuille te diversifiëren en het risico te spreiden dat één enkel aandeel of één enkele sector in financiële moeilijkheden komt.

Wanneer u in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of ETF’s belegt, is het belangrijk om het risico van elk type belegging in overweging te nemen. Met aandelen kunt u bijvoorbeeld een hoger rendement verwachten, maar ook meer risico. Bij obligaties is het rendement lager, maar het risico ook veel lager. Tegen inflatie beschermde effecten zoals TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) en I Bonds (Inflation Adjusted Savings Bonds) kunnen een goede manier zijn om u in te dekken tegen inflatie, omdat zij bescherming bieden tegen het risico van stijgende prijzen.

Wat is inflatie?

Inflatie is het tempo waarin de prijzen van goederen en diensten stijgen. Het is een algemene maatstaf voor de mate waarin de prijzen in een bepaalde regio in de loop der tijd zijn gestegen. Inflatie wordt meestal gemeten aan de hand van de Consumentenprijsindex (CPI), die de prijzen volgt van een consistent pakket goederen en diensten die mensen gewoonlijk kopen. Wanneer deze prijzen stijgen, daalt de waarde van het geld, wat betekent dat er meer geld nodig is om hetzelfde goed of dezelfde dienst te kopen. Aangezien inflatie van invloed is op hoeveel geld u nodig heeft om goederen en diensten te kopen, is het belangrijk te begrijpen hoe inflatie uw beleggingsportefeuille kan beïnvloeden. Gelukkig zijn er een aantal soorten beleggingen die uw portefeuille kunnen beschermen tegen de gevolgen van inflatie.

Wat is hedgen?

Hedging is een risicobeheerstrategie waarbij een belegging of positie wordt ingenomen die bedoeld is om eventuele verliezen van andere beleggingen in uw portefeuille te compenseren. Hedging kan uw portefeuille helpen beschermen tegen de gevolgen van inflatie, omdat het u in staat stelt de waarde van uw beleggingen te beschermen door te beleggen in instrumenten die naar verwachting in waarde zullen stijgen wanneer de inflatie stijgt. Er zijn verschillende soorten afdekkingsstrategieën die u kunt gebruiken om uw portefeuille tegen inflatie te beschermen. Deze omvatten het gebruik van opties, futures, swaps en andere derivaten. Met opties kunt u een bepaald actief kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs, terwijl u met termijncontracten de prijs van een actief voor een bepaalde tijd kunt vastzetten. Met swaps en derivaten kunt u een activum tegen een ander ruilen om u in te dekken tegen veranderingen in de marktprijzen van die activa.

Waarom moet ik me indekken tegen inflatie?

Wanneer het inflatiepercentage lager is dan, of dezelfde waarde heeft als de rente, vormt de inflatie geen groot gevaar voor de spaarders. Wanneer de inflatie echter hoger is dan de rente, verliest uw spaargeld voortdurend aan waarde omdat de rente die u ontvangt er niet tegenover staat. Op lange termijn kan dit een aanzienlijk effect hebben op uw koopkracht.

Door u in te dekken tegen inflatie kunt u zich beschermen tegen deze uitholling van uw vermogen door te beleggen in activa die “inflatiebestendig” zijn. Daartoe behoren grondstoffen zoals goud en zilver, beleggingen in onroerend goed, aandelen en obligaties. Door te beleggen in dit soort activa kunt u een hoger rendement behalen dan de inflatie en zo uw koopkracht behouden.

Bovendien is het belangrijk om uw portefeuille te diversifiëren met een reeks activa, zodat u niet te veel bent blootgesteld aan één activaklasse. Als de inflatie boven verwachting stijgt en de waarde van een bepaald activum daalt, kan de waarde van uw andere beleggingen deze verliezen compenseren. Door te beleggen in een reeks verschillende activa kunt u ook profiteren van diversificatie en uw risico verminderen.

Ten slotte is het belangrijk om op de hoogte te blijven van veranderingen in de economie en hoe deze de inflatie kunnen beïnvloeden. Door economische indicatoren zoals de werkloosheidscijfers en de groei van het BBP in de gaten te houden, krijgt u een indicatie van mogelijke inflatiedruk in de toekomst. Dit kan u helpen betere beslissingen te nemen.

Hoe zich indekken tegen inflatie

Hieronder ziet u enkele van de beste inflatie hedge investeringen.

 

1. Onroerend goed: Investeren in onroerend goed kan een effectieve afdekking zijn tegen inflatie, vooral als u koopt in gebieden met een sterke huurvraag en stijgende vastgoedwaarden. Huisvestingskosten hebben de neiging te stijgen als de inflatie toeneemt door de gestegen kosten van bouwmaterialen en arbeid, dus het bezit van huurwoningen kan uw portefeuille helpen beschermen tegen de eroderende effecten van inflatie.

 

2. Grondstoffen: Beleggingen in grondstoffen, zoals goud en zilver, kunnen ook nuttig zijn als indekking tegen inflatie. Dit soort beleggingen stijgt vaak in waarde bij stijgende inflatie, zowel door hun intrinsieke waarde als door de vraag van beleggers die een veilige haven zoeken tijdens perioden van hoge inflatie. Grondstoffen hebben echter hun eigen risico’s – hun prijzen zijn volatiel en kunnen grote schommelingen ondergaan als reactie op veranderingen in vraag en aanbod.

 

4. Voorraden: Aandelen kunnen ook enige bescherming bieden tegen inflatie, vooral als u belegt in bedrijven die goederen en diensten produceren die noodzakelijk of wenselijk zijn, zelfs wanneer andere economische omstandigheden verslechteren. Bedrijven met sterke concurrentievoordelen, zoals bedrijven met gepatenteerde producten of een trouw klantenbestand, doen het meestal beter in tijden van inflatie, omdat zij de kosten van hogere inputprijzen kunnen doorberekenen aan hun klanten.

 

7. Goud: Goud is door de geschiedenis heen gebruikt als een indekking tegen inflatie – het wordt door velen gezien als een veilige haven, vanwege zijn beperkte aanbod en zijn vermogen om zijn waarde gedurende lange perioden vast te houden, ongeacht de economische omstandigheden of marktbewegingen. Historisch gezien, goudprijzen zijn gestegen in tijden van economische onzekerheid en inflatie, waardoor goud een betrouwbare waardeopslagplaats is geworden.

 

8. Valuta-investeringen: Een andere mogelijkheid om u in te dekken tegen inflatie is beleggen in vreemde valuta. Inflatie kan de waarde van een binnenlandse valuta doen dalen, waardoor beleggingen in buitenlandse valuta aantrekkelijker worden. Evenzo kan beleggen in buitenlandse obligaties enige bescherming tegen inflatie bieden, omdat dit soort obligaties doorgaans een hogere rente hebben dan de binnenlandse. Deze beleggingen kunnen worden gedaan via online brokers of rechtstreeks bij banken en andere financiële instellingen.

Dylan Walker
Dylan Walker

I have been a writer for 7 years, focusing on topics related to the Economy and Finance. My interest in blockchain technology started out as a hobby that is now a full-time gig. I have worked with different blockchain and meta startups. My portfolio interests are NFTs and P2P assets.