Disclaimer

Risico waarschuwing

Beleggen in digitale valuta's, aandelen en andere effecten, grondstoffen, valuta's en andere afgeleide beleggingsproducten (bijv. contracts for difference) is speculatief en brengt een hoog risico met zich mee. Elke belegging is uniek en brengt unieke risico's met zich mee.

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u de risico's die aan elke belegging verbonden zijn (met inbegrip van de risico's van de productaanbieders en uw persoonlijke financiële omstandigheden) volledig begrijpt en indien nodig onafhankelijk professioneel advies in te winnen.

Beleggen in digitale valuta is speculatief en houdt een hoog risico in. Prijzen kunnen sterk fluctueren, soms snel en onvoorspelbaar.

U dient alleen geld te beleggen dat u zich kunt veroorloven te verliezen. Voordat u belegt, dient u zorgvuldig uw eigen beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicobereidheid in overweging te nemen. Wellicht wilt u onafhankelijk professioneel advies inwinnen voordat u belegt.

CFD's en andere derivaten zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee om snel geld te verliezen als gevolg van de hefboomwerking. U moet zich afvragen of u begrijpt hoe een belegging werkt en of u het zich kunt veroorloven het hoge risico te nemen uw geld te verliezen. 

Cryptocurrencies kunnen sterk in prijs fluctueren en zijn daarom niet geschikt voor alle beleggers. De handel in cryptocurrencies staat niet onder toezicht van enig EU-regelgevend kader. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Elke gepresenteerde handelsgeschiedenis is minder dan 5 jaar oud, tenzij anders vermeld, en is mogelijk niet voldoende als basis voor beleggingsbeslissingen. Uw kapitaal is in gevaar.

Bij handel in aandelen uw kapitaal is in gevaar.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. De gepresenteerde handelshistorie is minder dan 5 jaar oud, tenzij anders vermeld, en is mogelijk niet voldoende als basis voor beleggingsbeslissingen. Koersen kunnen zowel dalen als stijgen, koersen kunnen sterk fluctueren, u kunt worden blootgesteld aan valutakoersschommelingen en u kunt het gehele bedrag dat u belegt of meer dan dat bedrag verliezen. Beleggen is niet voor iedereen geschikt; zorg ervoor dat u de risico's en de juridische aspecten ervan volledig begrijpt. Als u niet zeker bent, vraag dan onafhankelijk financieel, juridisch, fiscaal en/of boekhoudkundig advies. Deze website geeft geen beleggings-, financieel, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. 

De informatie en het materiaal op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en vormen geen aanbod, uitnodiging of aanbeveling tot het kopen of verkopen van effecten, financiële producten, transacties of beleggingsstrategieën.

Disclaimer 

Onverminderd de gebruiksvoorwaarden van deze website, erkent u en stemt u in met het volgende door deze website te gebruiken. 

Deze website en de inhoud ervan worden aangeboden "zoals ze zijn" en op een "zoals beschikbaar" basis. Voor zover wettelijk toegestaan wijzen deze website en zijn inhoudleveranciers uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.

Deze website en zijn inhoudleveranciers geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, waarachtigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze website of zijn inhoud. U erkent dat elk vertrouwen in deze website of de inhoud ervan op uw eigen risico is.

U gebruikt deze website en de informatie die op of via deze website en/of de functies ervan wordt verstrekt (met inbegrip van informatie die wordt verstrekt in gesprekken, e-mails, LiveChat, SMS of andere vormen van communicatie) op eigen risico. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn deze website, zijn eigenaars, exploitanten en gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectieve werknemers en functionarissen niet aansprakelijk voor enige kosten, verlies, aansprakelijkheid of onkosten die u of iemand anders oploopt als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op (of het niet kunnen gebruiken van of vertrouwen op) deze website en/of een van zijn gerelateerde functies, het aangaan van een relatie met een makelaar of beurs, of het handelen in een belegging (met inbegrip van, om twijfel te voorkomen, maar zonder beperking, directe, indirecte, gevolg- en/of economische verliezen). 

Er wordt geen verklaring, garantie, toezegging, verzekering of waarborg (expliciet of impliciet) gedaan of gegeven met betrekking tot de beschikbaarheid, adequaatheid, nauwkeurigheid, volledigheid, redelijkheid of geschiktheid van de informatie of meningen die op of via deze site en/of de functies ervan worden verstrekt of geuit (inclusief in gesprekken, e-mails, LiveChat, SMS of andere vormen van communicatie (indien van toepassing)). De inhoud en de functies van deze website kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van reden, worden gecorrigeerd of gewijzigd. Er is geen verplichting om u op de hoogte te stellen van eventuele correcties of wijzigingen. 

Wij wijzen u erop dat sommige links op deze site u doorverwijzen naar websites van derden, waarvan sommigen marketingfilialen en/of zakenpartners zijn van deze site en/of de eigenaars, exploitanten en gelieerde ondernemingen ervan. 

Gerelateerd nieuws

nl_NLDutch