Opera, een van de populairste internetbrowsers met cryptocurrency ondersteuning.

Heeft plannen aangekondigd om zich te verbinden met acht blockchains om uit te breiden crypto, blockchainen Web3 gebruik op het hele web.

Opera is een wereldwijde webbrowser en cryptocurrency die al sinds 1993 bestaat.

Momenteel heeft het meer dan 380 miljoen gebruikers over de hele wereld op zijn mobiele en desktop versies.

Afhankelijk van de regelgeving van hun land kan elke gebruiker toegang hebben tot de cryptocurrency-functies van de browser.

Volgens Jørgen Arnesen:

“Het Opera Crypto Browser Project wil gebruikers een gebruiksvriendelijkere, snellere en veiligere Web3-ervaring bieden.

Het maakt de ingewikkelde gebruikersinterface van Web3 minder ingewikkeld voor gewone mensen.

Wil het gedecentraliseerde web zijn volle potentieel realiseren, dan moet Web3 eenvoudig te gebruiken zijn.”

Opera heeft de bètaversie van zijn Crypto Browser Project vrijgegeven.

Als proef wordt toegang verleend tot verschillende gedecentraliseerde protocollen, waaronder DApps, op blockchain gebaseerde spelletjes en verschillende metaverse-platforms.

Opera breidt nu de ondersteuning voor acht belangrijke blockchains- en blockchain-ecosystemen uit:

  • Bitcoin,
  • Solana,
  • Polygoon,
  • StarkEx,
  • Ronin,
  • Celo,
  • Nervos Network en
  • IXO.

Verrassend genoeg heeft Opera niet gekozen voor Ethereum als een te integreren blockchain.

Volgens de browser is dit te danken aan Polygons koolstofneutrale benadering van transacties en lagere gaskosten, in vergelijking met Ethereum.

Integratie, meer blockchain en meer cryptovriendelijk ecosysteem

Volgens Arnesen is het doel van de integratie van verschillende blockchain-ecosystemen om Web3-deelname te benutten op een manier die het algemene blockchain-ecosysteem ten goede komt.

Aangezien meer blockchains ernaar streven om meer met elkaar geïntegreerd te zijn (door blockchain bruggen en de ontwikkeling van meer interoperabele netwerken), krijgt Web3 voor sommige bedrijven, zoals Opera, voorrang op ketenmaximalisme.

Zoals Arnesen opmerkte:

“Web3 is op weg om een gewone webtechnologie te worden, en gebruikers zullen zich er niet van bewust zijn dat ze er gebruik van maken. Ze willen gewoon een betere gebruikerservaring met een controleerbaar voordeel.”

Blockchains Samenwerking

Samenwerking houdt in dat verschillende blockchain-netwerken naadloos kunnen communiceren en samenwerken.

Door interoperabiliteit kunnen verschillende netwerken gegevens en informatie overdragen, net zoals geld tussen verschillende banken kan worden overgemaakt.

In een effectief interoperabel ecosysteem zou de uitwisseling van gegevens en informatie even eenvoudig zijn als tussen een netwerk van hetzelfde type.

Dit lijkt misschien geen groot probleem als je naar cryptocurrencies kijkt.

Maar naarmate meer systemen digitaler worden en de digitale ervaring groeit met de ontwikkeling van metaverse platforms.

Naadloze interactie tussen netwerken wordt een belangrijk punt.

Interoperabiliteit is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van Web3-oplossingen omdat de voordelen van elk netwerk worden gecombineerd om de gebruikers van blockchain een vlottere gebruikerservaring te bieden.

Opera werkt aan interoperabiliteit met de opname van meerdere blockchain-netwerken in zijn browser.

Internetgebruikers krijgen een meer geïntegreerde methode om blockchain-technologie te gebruiken.

Conclusie

Dit is een grote stap voorwaarts voor cryptocurrencies, want het opent nieuwe mogelijkheden voor massale adoptie.

Opera loopt voorop bij de invoering van cryptocurrency en deze laatste stap zal zijn positie als belangrijke speler in de ruimte alleen maar versterken.

Met zijn geïntegreerde cryptowallet en ondersteuning voor populaire dapps is Opera goed gepositioneerd om te profiteren van de groeiende belangstelling voor blockchain-technologie.

De stap van Opera om meer blockchain-netwerken te ondersteunen maakt deel uit van zijn inspanningen om het web toegankelijker te maken voor iedereen.

Door meerdere blockchain-netwerken te ondersteunen, verhoogt Opera het aantal mensen dat

Opera’s beslissing om ondersteuning voor meerdere blockchains toe te voegen is een positief teken voor de toekomst van de adoptie van cryptocurrency.

Avatar
James Atkins

I have been writing copy for blockchain-related projects since 2017. I understand the importance of being able to communicate clearly and effectively with both technical and non-technical audiences. By leveraging my understanding of the crypto industry trends, I can help increase adoption in this rapidly evolving landscape.