W ostatnich latach popularność Bitcoin wzrosła wykładniczo. Jako zdecentralizowana waluta cyfrowa, stała się atrakcyjną inwestycją dla wielu osób i firm ze względu na jej potencjał ochrony ich majątku przed niepewnością gospodarczą. W obliczu wciąż rosnącej inflacji, ludzie są przyciągani do wszystkiego, co może ich przyciągnąć jako zabezpieczeni przeciwko inflacji.

 

Co to jest inflacja?

Inflacja to termin ekonomiczny, który odnosi się do okresów, w których następuje ogólny wzrost cen, który pojawia się, gdy podaż waluty rośnie szybciej niż popyt na towary i usługi. Może być spowodowana różnymi czynnikami, w tym niewłaściwym zarządzaniem wydatkami przez rząd lub rosnącą dostępnością kredytów. Wraz ze wzrostem inflacji spada siła nabywcza pieniądza; potrzeba więcej pieniędzy, aby kupić te same dobra i usługi co wcześniej. Ten spadek siły nabywczej dotyka każdego, ale jest szczególnie dotkliwy dla osób o stałych dochodach.

 

Inflacja może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki – może zachęcać ludzi do większego oszczędzania lub inwestowania w aktywa o lepszej rentowności, ale również podnosi ceny artykułów codziennego użytku, takich jak żywność i mieszkanie. Być może zdałeś sobie sprawę z uszczypliwości inflacji, gdy ceny rosną szybciej niż twoje zarobki. W czasach wysokiej inflacji, Bitcoin był postrzegany przez niektórych inwestorów jako zabezpieczenie przed dalszymi zawirowaniami gospodarczymi, ponieważ jego zdecentralizowana natura czyni go odpornym na manipulacje rządowe. Inflacja występuje wtedy, gdy następuje wzrost podaży pieniądza lub spadek wartości waluty. Ekonomiści uważają, że odrobina inflacji jest pomocna, aby ludzie kupowali, stymulując w ten sposób gospodarkę. Ale w czasach kryzysu gospodarczego, jak pandemia koronawirusa, inflacja może wymknąć się spod kontroli.

 

Jak inflacja wpływa na wartość Bitcoina?

Głównym czynnikiem, który wpływa na cenę Bitcoin jest inflacja. Inflacja może powodować wzrost cen w czasie, ponieważ pieniądz staje się droższy z powodu zwiększonego popytu lub zmniejszonej podaży. Oznacza to, że jeśli poziom inflacji wzrasta szybciej niż można go zrównoważyć poprzez zwiększenie stawek produkcyjnych i płac, wówczas będzie to miało negatywny wpływ na siłę nabywczą (lub siłę nabywczą) konsumentów. W tym momencie ludzie mogą rozważyć inwestowanie w aktywa takie jak Bitcoin, które nie są dotknięte inflacją, a zatem stanowią zabezpieczenie przed presją inflacyjną.

 

Oprócz tego istnieją inne czynniki związane z Bitcoinem, które mogą pomóc wyjaśnić jego wyniki w okresach wysokiej inflacji lub niepewności gospodarczej. Na przykład, ponieważ jest zdecentralizowany i nie podlega żadnej kontroli rządowej, Bitcoin jest postrzegany jako aktywo bezpiecznej przystani przez niektórych inwestorów w czasach zawirowań gospodarczych. Oznacza to, że inwestorzy mogą być skłonni kupić i trzymać Bitcoin, nawet gdy ceny są zmienne, ponieważ czują, że będzie to długoterminowa bezpieczna przystań. Ponadto, transakcje Bitcoin oferują użytkownikom prywatność i bezpieczeństwo, co czyni je atrakcyjną opcją dla tych, którzy szukają bezpiecznego sposobu przechowywania swojego bogactwa. Ogólnie rzecz biorąc, podczas gdy związek między inflacją a ceną Bitcoin pozostaje złożony i niepewny, jasne jest, że te dwie rzeczy są ściśle powiązane. Bitcoin może być dobrym zabezpieczeniem przed inflacją, a w skrajnych przypadkach może nawet skorzystać ze wzrostu inflacji.

 

Jednak inwestorzy powinni zrozumieć ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty przed podjęciem jakichkolwiek decyzji o zakupie lub sprzedaży. Jak zawsze ważne jest, aby przeprowadzić dokładne badania i upewnić się, że rozumiesz, jak działają kryptowaluty, zanim w nie zainwestujesz.

 

Podsumowując, choć nie ma ostatecznej odpowiedzi na to, czy Bitcoin pomoże czy zaszkodzi jego posiadaczom w czasach wysokiej inflacji, ma on potencjał, aby działać jako zabezpieczenie przed presją inflacyjną i może zaoferować użytkownikom cenne korzyści w zakresie prywatności i bezpieczeństwa. Pomimo argumentów przeciwnych, kryptokurrency jest często uważany za aktywo odporne na inflację, a jego zwolennicy często reklamują go jako klasę aktywów, która jest nieskorelowana z aktywami świata rzeczywistego. Dlatego inwestorzy powinni rozważyć plusy i minusy korzystania z Bitcoina, decydując, czy jest on dla nich odpowiedni.

Dylan Walker
Dylan Walker

I have been a writer for 7 years, focusing on topics related to the Economy and Finance. My interest in blockchain technology started out as a hobby that is now a full-time gig. I have worked with different blockchain and meta startups. My portfolio interests are NFTs and P2P assets.