De term “internet van de dingen” werd in 1999 bedacht door Kevin Ashton en werd populair met de publicatie van zijn boek “The Internet of Things: Mapping the Next Frontier” in 2003.
Het internet der dingen (IoT) is een netwerk van fysieke apparaten die met elkaar en met het bredere internet communiceren. Deze verbonden apparaten kunnen variëren van slimme huizen en gebouwen, tot auto’s en vrachtwagens, tot medische implantaten en wearables. Het ivd wordt ook wel het “machine-to-machine” (M2M) of “internet der dingen” (ivd) netwerk genoemd.
Het internet der dingen (IoT) is een concept dat het idee beschrijft dat alledaagse voorwerpen de mogelijkheid zullen hebben om verbinding te maken met het internet en gebruik te maken van softwaretoepassingen. Met andere woorden, alle dingen die we in ons leven gebruiken zullen met het internet verbonden zijn.
Het IoT gaat niet alleen over het aansluiten van deze apparaten op het internet. Het gaat erom hoe het netwerk al deze dingen met elkaar verbindt om een nieuw soort bedrijfsmodel te creëren voor bedrijven die van de nieuwe technologie profiteren.

IoT-toepassingen zijn te vinden in veel verschillende sectoren, waaronder productie, vervoer, energiebeheer, gezondheidszorg, detailhandel en nog veel meer. Het ivd kan de efficiëntie verbeteren door datastromen tussen aangesloten apparaten mogelijk te maken, zodat deze automatisch met elkaar kunnen communiceren zonder menselijke interactie of tussenkomst. Wanneer een sensor bijvoorbeeld een anomalie detecteert in een deel van de fabrieksvloer, kan hij een andere sensor waarschuwen die een actie in gang kan zetten in een ander deel van de fabrieksvloer of zelfs daarbuiten om bescherming te bieden tegen potentiële schade door defecten of andere problemen binnen productielijnen (zoals productkwaliteit).
In de praktijk zijn echter veel ivd-toepassingen ontwikkeld bovenop bestaande systemen zoals radiofrequentie-identificatie (RFID), gps-navigatiesystemen en mobiele telefoons. Deze systemen zijn toegankelijk via smartphones of cloud-gebaseerde diensten zoals Google Maps of Facebook Places. Behalve dat deze toepassingen gebruikers toegang geven tot informatie over hun omgeving, helpen ze ook om taken op afstand gemakkelijker te maken door real-time feedback te geven over locatiegegevens en sensormetingen.

De voordelen van het ivd zijn talrijk: het verlaagt de energiekosten door de productiekosten voor sensoren te verlagen; het creëert nieuwe zakelijke kansen voor startups die nieuwe toepassingen voor bedrijven ontwikkelen; het verbetert de veiligheid door verouderde fysieke beveiligingssystemen te vervangen door digitale; het verbetert de efficiëntie en verhoogt de productiviteit door het voorraadbeheer te verbeteren; en, misschien wel het belangrijkst, het verbetert de klantervaring omdat het betere diensten verleent aan de klanten. In de afgelopen jaren heeft het ivd aan populariteit gewonnen in verschillende sectoren, waaronder logistiek, vervoer, gezondheid, onderwijs, slimme steden, e-commerce en energiebeheer.
In de gezondheidssector is er veel belangstelling voor het gebruik van het ivd om de patiëntenzorg te verbeteren en om zorgfaciliteiten te beheren.

Het Internet of Things, IoT, heeft veel voordelen ten opzichte van traditionele internetdiensten. Het heeft echter ook enkele nadelen. Een van de belangrijkste nadelen is de beveiliging. De IoT-apparaten zijn vaak gevoelig voor aanvallen van hackers en cybercriminelen. Het andere nadeel is dat IoT-apparaten alleen werken als ze verbonden zijn met het internet. Dit betekent dat u uw slimme koelkast of wasmachine niet kunt gebruiken zonder verbonden te zijn met het internet. Dit betekent dat als de stroom uitvalt door natuurrampen of terroristische aanslagen, je pech hebt!
Gebrek aan interoperabiliteit – Er zijn momenteel geen normen of protocollen waarmee apparaten van verschillende netwerken of fabrikanten veilig met elkaar kunnen communiceren of op enigerlei wijze met elkaar kunnen samenwerken.

Kosten – De kosten per eenheid voor de ontwikkeling van een IoT-apparaat zijn hoog in vergelijking met traditionele apparaten vanwege de complexiteit van het ontwerp ervan.

Het IoT is de laatste jaren een modewoord geworden met zijn potentieel om ons leven op vele manieren te veranderen, van levens redden via verbonden medische apparaten en huizen tot het verbeteren van ons dagelijks leven zoals slimme steden en slimme huizen. Nu het door steeds meer mensen in verschillende sectoren wordt gebruikt, is het belangrijk om te begrijpen hoe deze technologie werkt zodat u beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen over welke oplossingen het beste zijn voor uw situatie.

Aangesloten apparaten: De netwerken die nodig zijn voor IoT-toepassingen kunnen worden opgebouwd met behulp van elk type communicatietechnologie, zoals radiofrequentie-identificatie (RFID), Bluetooth Low Energy (BLE), ZigBee, Wi-Fi (802.11p), enz…..

IoT-diensten: Deze diensten worden gebruikt door verschillende toepassingen bovenop deze netwerken om met elkaar te communiceren of om een bepaalde actie uit te voeren, zoals het controleren van de temperatuur of het aansturen van verlichting.
Naar verwachting zal de IoT-industrie tegen 2025 $19,1 biljoen bereiken en zijn er wereldwijd al meer dan 25 miljard aangesloten apparaten.
In tegenstelling tot de traditionele informatietechnologie (IT), die gericht is op het ondersteunen van menselijke interacties met computers door middel van toepassingen en diensten, richt het ivd zich op het inbouwen van computercapaciteiten in objecten zelf. Dit omvat alles van thermostaten en gloeilampen tot pacemakers en geneesmiddelen.
De IoT-industrie is de afgelopen jaren snel gegroeid en veel bedrijven hebben zwaar geïnvesteerd in deze ruimte. Enkele van deze bedrijven zijn Google, Amazon en Microsoft, die miljarden hebben geïnvesteerd in hun respectieve IoT-platforms. Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle IoT-projecten succesvol zijn. Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder slechte ontwerpbeslissingen, gebrek aan inzicht in wat een IoT-project succesvol maakt en zelfs mislukking door slechte implementatie of implementatiefouten.

Echter, blockchain technologie zou een aantal van deze problemen kunnen helpen oplossen door oplossingen te bieden voor diverse problemen die traditionele systemen plagen, zoals schaalbaarheid en veiligheid.

De blockchain is een gedistribueerd digitaal grootboek dat transacties vastlegt op vele computers, zodat ze worden geverifieerd door consensus met behulp van cryptografie in plaats van te vertrouwen op een derde partij. De blockchain maakt het mogelijk om gedecentraliseerde applicaties (dApps) te maken die op vele nodes draaien zonder centrale autoriteit of server.
Ook het IoT kan profiteren van blockchain-technologie. In dit artikel bekijken we hoe blockchain-technologie kan worden gebruikt om de efficiëntie van het IoT-ecosysteem te verbeteren, door authenticatie van apparaten en transacties tussen apparaten mogelijk te maken op een open netwerk zonder centrale autoriteit.
Het wordt ook aangepast voor gebruik in het IoT door het creëren van gedecentraliseerde netwerken waarmee apparaten met elkaar kunnen communiceren zonder afhankelijk te zijn van gecentraliseerde servers of entiteiten van derden.
Blockchain-technologie wordt in combinatie met IoT-apparaten gebruikt om een nieuw soort beveiliging te bieden die gegevens kan beschermen tegen wijziging of verlies. Dit maakt veiligere transacties mogelijk tussen bedrijven, maar ook tussen individuen.

Blockchain is een technologie die een grote rol gaat spelen in deze toekomst. Blockchain maakt veilige transacties tussen partijen mogelijk zonder tussenkomst van een bank of overheid. Dit heeft het potentieel om alles te revolutioneren, van financiële diensten tot supply chain management en gezondheidszorg.

De blockchain-technologie wordt steeds populairder omdat ze kan worden gebruikt om gegevens te delen op een gedecentraliseerd platform. De blockchain is een gedistribueerd grootboek dat transacties vastlegt op vele computers in plaats van op één enkele. De blockchain kan worden gebruikt voor het opslaan van gevoelige informatie zoals medische dossiers. Blockchain-technologie biedt vertrouwen omdat het de gegevensopslag decentraliseert, waardoor het voor hackers moeilijk wordt toegang te krijgen tot opgeslagen informatie zonder toestemming van alle gebruikers van het systeem.
De blockchain gebruikt een peer-to-peer netwerkarchitectuur, waarbij elke computer in het netwerk functioneert als zowel een client als een server om gegevens met betrekking tot de transactie vast te leggen en op te slaan. Blockchain-technologie is gebruikt in sectoren als de financiële en de banksector om fraude of potentiële problemen met een transactie te helpen identificeren voordat deze plaatsvindt.
Blockchain-technologie bestaat al een tijdje, maar heeft onlangs aan populariteit gewonnen door de lancering van Bitcoin in 2009 door Satoshi Nakamoto. Bitcoin werd gecreëerd als een alternatief betalingssysteem dat onafhankelijk van banken of overheden zou werken door gebruik te maken van peer-to-peer technologie om transacties te volgen via een gedistribueerd netwerk van computers die via het internet met elkaar verbonden zijn.

Blockchain staat ook bekend als distributed ledger technology (DLT), wat betekent dat alle deelnemers aan het netwerk toegang hebben tot elke transactie van elke gebruiker op het netwerk.
Blockchaintechnologie kan worden gebruikt voor het vastleggen van vele soorten transacties, waaronder stemmen en identiteitsverificatie. De technologie wordt gebruikt in verschillende sectoren zoals financiën, bankwezen, gezondheidszorg, overheid en meer.

Waarin verschilt blockchain van andere technologieën?

Blockchain-technologie is anders dan andere technologieën omdat zij gebruik maakt van een gedistribueerd grootboek waardoor meerdere partijen het eens kunnen worden over de juistheid van de gegevens zonder elkaar te hoeven vertrouwen. Dit zorgt voor een open systeem waarbij iedereen tegelijkertijd dezelfde informatie kan zien en zelf kan verifiëren.

Voordelen van blockchain voor IoT

Een van de duidelijkste voordelen die de blockchain-technologie het IoT biedt, is het potentieel om transacties sneller en veiliger te maken dan met traditionele financiële of betalingssystemen. Wanneer je geld verstuurt tussen twee partijen met een traditioneel systeem zoals PayPal of Visa, moeten ze eerst langs een tussenpersoon (een bank) voordat ze op jouw rekening worden gestort. Maar met blockchain technologie worden betalingen direct tussen twee mensen gedaan, zonder dat er een tussenpersoon zoals een bank of creditcardmaatschappij tussen zit.
Het is zeer veilig omdat geen enkele entiteit het controleert. Dit betekent dat hackers niet kunnen inbreken in uw apparaat en gegevens uit uw computerbestandssysteem kunnen stelen. De enige manier waarop iemand toegang kan krijgen tot uw informatie is als hij fysieke toegang heeft tot uw apparaat.

Hiermee kun je dingen doen die je voorheen niet kon doen, zoals verlichting bedienen of een airconditioner op afstand aanzetten met slechts een smartphone-app!
Een ander voordeel is de onveranderlijkheid – zodra gegevens zijn toegevoegd aan een blockchain grootboek kunnen ze niet worden gewijzigd zonder dat iemand ze hackt of de consensusregels (de overeenstemming tussen alle deelnemers in een netwerk over welke feiten waar zijn) breekt. Dit betekent dat alle wijzigingen in uw databaseschema moeten worden goedgekeurd door de hele gemeenschap, en alleen legitieme updates kunnen via dit proces worden doorgevoerd (dat is een van de redenen waarom zoveel mensen geïnteresseerd zijn in het bouwen van gedecentraliseerde toepassingen). Een derde belangrijke eigenschap van gedistribueerde grootboeken is dat ze zonder toestemming zijn – iedereen kan de records lezen die op een blockchain zijn opgeslagen, en zijn eigen records toevoegen als hij dat wil, maar niemand anders kan ze wijzigen of bestaande records verwijderen, tenzij ze speciale toestemming hebben (denk aan e-mailadressen en wachtwoorden). Ook dit maakt gedecentraliseerde apps veiliger dan traditionele databases.
Blockchaintechnologie kan ook worden gebruikt om het voor bedrijven gemakkelijker te maken veilig met elkaar samen te werken door informatie te delen. Bedrijven kijken nu hoe ze deze nieuwe technologie in hun voordeel kunnen gebruiken als het gaat om het creëren van efficiëntere bedrijfsprocessen en het verbeteren van hun klantervaring.
Blockchain zal het IoT efficiënter laten werken, omdat er geen tussenpersonen bij betrokken hoeven te worden. Transacties tussen apparaten kunnen worden verricht zonder tussenkomst van derden of een gecentraliseerd systeem. Dit betekent dat er geen kosten zijn voor transacties, wat het kosteneffectiever maakt voor de consument.
Het IoT bestaat al een tijdje, maar heeft zich traag ontwikkeld omdat het grote investeringen van techbedrijven en overheden vereist. Blockchaintechnologie zou hierin verandering kunnen brengen door goedkopere alternatieven te bieden voor IoT-apparaten die geen hightech infrastructuur of massale investeringen van bedrijven als Amazon of Google vereisen.

Samengevat

Blockchain en IoT zijn twee van de meest opwindende opkomende technologieën in de wereld van vandaag. Blockchain is de technologie achter cryptocurrencies zoals Bitcoin, Ethereum en Litecoin. Het is ook een gedistribueerd grootboek dat elke transactie via zijn netwerk bijhoudt. Het internet der dingen (IoT) verwijst naar een brede categorie van aangesloten apparaten die via een informeel netwerk gegevens kunnen uitwisselen met andere apparaten. Samen creëren deze twee technologieën een nieuw paradigma voor het bedrijfsleven dat zal veranderen hoe we leven, werken en omgaan met de wereld om ons heen.

Blockchain-technologie wordt al gebruikt door veel bedrijven in sectoren als het bankwezen, energie, supply chain management en de gezondheidszorg. Het vermogen om snel en veilig informatie te delen tussen verschillende partijen is een van de grootste troeven van blockchain. Naarmate meer organisaties deze technologie beginnen toe te passen, zullen ze verbeteringen gaan zien in hun efficiëntie en effectiviteit in alle aspecten van hun bedrijfsvoering, evenals een verbeterde klantentrouw door betere dienstverlening.

Avatar
Natasha Dean

With an eye for detail and understanding of this exciting industry. My experience has given me an understanding of crypto trends and how to effectively break them down. I have a soft spot for NFTs and the Metaverse.