Oświadczenie

Ostrzeżenie o ryzyku

Inwestowanie w waluty cyfrowe, akcje, udziały i inne papiery wartościowe, towary, waluty i inne pochodne produkty inwestycyjne (np. kontrakty na różnice) ma charakter spekulacyjny i wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Każda inwestycja jest unikalna i wiąże się z unikalnym ryzykiem.

Do Państwa obowiązków należy upewnienie się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z każdą inwestycją (w tym ryzyko dostawców produktów oraz osobistą sytuację finansową) i w razie potrzeby skorzystanie z niezależnej, profesjonalnej porady.

Inwestowanie w waluty cyfrowe ma charakter spekulacyjny i wiąże się z wysokim stopniem ryzyka. Ceny mogą ulegać znacznym wahaniom, czasem gwałtownym i nieprzewidywalnym.

Należy inwestować tylko takie pieniądze, na których utratę można sobie pozwolić. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć własne cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Przed dokonaniem inwestycji mogą Państwo skorzystać z niezależnej, profesjonalnej porady.

CFD i inne instrumenty pochodne są skomplikowanymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działa dana inwestycja i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. 

Kryptowaluty mogą ulegać znacznym wahaniom cen i dlatego nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Handel kryptowalutami nie jest nadzorowany przez żadne ramy regulacyjne UE. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników. Wszelkie przedstawione historie handlowe mają mniej niż 5 lat, chyba że określono inaczej, i mogą nie wystarczyć jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

W przypadku handlu w akcje Twój kapitał jest zagrożony.

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przedstawiona historia transakcji ma mniej niż 5 lat, chyba że zaznaczono inaczej, i może nie być wystarczającą podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ceny mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, ceny mogą ulegać znacznym wahaniom, mogą być Państwo narażeni na wahania kursów walutowych i mogą Państwo stracić całość lub więcej zainwestowanej kwoty. Inwestowanie nie jest odpowiednie dla każdego; upewnij się, że w pełni zrozumiałeś związane z nim ryzyko i uwarunkowania prawne. W razie wątpliwości należy zasięgnąć niezależnej porady finansowej, prawnej, podatkowej i/lub księgowej. Ta strona internetowa nie zapewnia porad inwestycyjnych, finansowych, prawnych, podatkowych ani księgowych. 

Wszelkie informacje i materiały zawarte na tej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty, zaproszenia ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, produktów finansowych, transakcji lub strategii inwestycyjnych.

Oświadczenie 

Bez uszczerbku dla warunków korzystania z tej strony internetowej, korzystając z niej, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na następujące kwestie. 

Ta strona internetowa i jej zawartość są dostarczane "tak jak jest" i na zasadzie "jak dostępne". W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo ta strona i jej dostawcy treści wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności.

Ta strona i jej dostawcy treści nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności, aktualności, prawdziwości, kompletności lub wiarygodności tej strony lub jej treści. Użytkownik potwierdza, że wszelkie poleganie na tej stronie lub jej zawartości odbywa się na jego wyłączne ryzyko.

Korzystasz z tej strony i informacji dostarczanych na lub za pośrednictwem tej strony i/lub jej funkcji (w tym informacji dostarczanych w rozmowach, e-mailach, LiveChat, SMS lub innych formach komunikacji) na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ta strona, jej właściciele, operatorzy i podmioty stowarzyszone oraz jej i ich pracownicy i urzędnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty, odpowiedzialność lub wydatki, które użytkownik lub ktokolwiek inny ponosi w wyniku korzystania lub polegania na (lub niemożności korzystania lub polegania na) tej stronie internetowej i/lub jakichkolwiek jej powiązanych funkcjach, wchodząc w relację z jakimkolwiek brokerem lub giełdą, lub handlując jakąkolwiek inwestycją (w tym, w celu uniknięcia wątpliwości, ale bez ograniczeń, bezpośrednie, pośrednie, wtórne i/lub ekonomiczne straty). 

Żadne oświadczenie, gwarancja, zobowiązanie, zapewnienie lub gwarancja (wyraźne lub dorozumiane) nie jest składane ani udzielane w odniesieniu do dostępności, adekwatności, dokładności, kompletności, zasadności lub stosowności jakichkolwiek informacji lub opinii dostarczanych lub wyrażanych na lub za pośrednictwem tej strony i/lub jej funkcji (w tym w rozmowach, e-mailach, LiveChat, SMS lub innych formach komunikacji (jeśli dotyczy)). Treść i funkcje tej strony mogą być poprawione lub zmodyfikowane w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia lub powodu. Nie ma obowiązku powiadamiania o jakichkolwiek poprawkach lub modyfikacjach. 

Należy pamiętać, że niektóre z linków na tej stronie kierują na strony internetowe osób trzecich, z których niektóre są marketingowymi partnerami i/lub partnerami biznesowymi tej strony i/lub jej właścicieli, operatorów i podmiotów stowarzyszonych. 

Powiązane wiadomości

pl_PLPolish