Digitale valuta is een vorm van elektronisch geld dat niet wordt uitgegeven door een centrale bank en niet wordt gedekt door een fysiek goed. China heeft deze vorm van valuta in sommige delen van het land al ingevoerd, maar zullen de VS dit voorbeeld volgen?

Er zijn nog enkele wettelijke hindernissen die uit de weg moeten worden geruimd voordat valuta kunnen worden omgewisseld. Op veel plaatsen zijn handelaren bijvoorbeeld niet verplicht om elektronische betalingen te accepteren. Dit komt omdat er veel verschillende soorten digitale valuta zijn en het voor mensen moeilijk te begrijpen is welke ze hebben.

Voordat digitaal geld papiergeld zal vervangen, moeten er een paar dingen gebeuren. Ten eerste moet er meer regelgeving komen voor deze munten en hun gebruik als betaalmiddel. Ten tweede moeten meer mensen ze als betaalmiddel gaan gebruiken – dat zou ze populairder maken en een economische cyclus op gang brengen waarin meer mensen ze als betaalmiddel willen en handelaren ze als zodanig beginnen te accepteren.

Digitale valuta’s kunnen door iedereen met een computer en een internetverbinding worden gecreëerd. Regeringen en centrale banken moeten daarentegen tijd en middelen besteden aan het creëren van hun eigen fiatgeld. Verder mogen we niet vergeten dat digitale valuta’s nog steeds volatiel zijn, terwijl fiatgeld relatief stabiel is vanwege de marktmacht en de mechanismen voor aanbodbeheersing.

Digitaal geld maakt fysiek geld overbodig, omdat het in elektronische vorm wordt opgeslagen en niet als fysieke voorwerpen. Hierdoor is het niet meer nodig om biljetten te tellen en te controleren op vals geld. Het maakt ook transacties over lange afstanden mogelijk zonder vertragingen of veiligheidsrisico’s, zoals bij het verzenden van contant geld via de post of via een bankoverschrijving.

Een groeiend aantal mensen investeert in cryptocurrencies, waaronder Bitcoin, Ethereum en Litecoin omdat ze elders geen veilige investering kunnen vinden of omdat hun investering negatief is beïnvloed door andere trends zoals inflatie, stijgende handelstarieven tussen landen en andere geopolitieke gebeurtenissen die hebben geleid tot onzekerheid over valuta’s in de hele wereld.

De toekomst is digitaal en fiatgeld zal op de lange termijn wellicht niet overleven. Dat is de conclusie die veel mensen trekken na het besluit van China om het verbod op Bitcoin op te heffen.

Fiatgeld is de valuta die alleen waarde heeft omdat regeringen dat zeggen, en het zal waarschijnlijk worden vervangen door digitale valuta als het zijn waarde blijft verliezen.

Bitcoin heeft al een aantal kenmerken van fiatgeld, zoals het feit dat mensen er goederen en diensten mee kunnen ruilen als ze geen gebruik willen maken van bankpassen, creditcards of overschrijvingen.

Digitale munteenheden zoals Bitcoin en Ethereum bestaan al een paar jaar, en ze worden steeds populairder vanwege hun gedecentraliseerde aard.

Zullen de Feds ooit digitale portefeuilles uitgeven?

China heeft zich de laatste jaren in de richting van digitale valuta gebogen vanwege kapitaalcontroles. Het is niet duidelijk of de FED en de SEC dit voorbeeld zullen volgen in hun invoering van crypto regelgeving, maar veel speculanten geloven dat digitale munten uiteindelijk fiat geld zullen elimineren. Digitale munten kunnen zeer winstgevende investeringen zijn, maar op dit moment zijn ze te volatiel om in te investeren.

Digitale valuta heeft de kracht om fiat geld in de toekomst te elimineren. Op dit moment is het echter geen levensvatbare investeringsoptie.

Het korte antwoord is dat het bestaan van fiatgeld niet zal worden opgeheven.

In de nabije toekomst zullen digitale munten het fiatgeld niet vervangen, om de eenvoudige reden dat dit laatste nog te moeilijk te produceren is.

Net als elke andere valuta heeft ook digitaal geld zijn voor- en nadelen. Aan de ene kant zal het de noodzaak voor het beheer van fysieke valuta wegnemen. Aan de andere kant kan het een hele reeks nieuwe problemen met zich meebrengen die nog moeten worden ontdekt.

Het is onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse centrale bank binnenkort virtuele valuta’s zal invoeren. Ze zijn niet gereguleerd en de meeste regelgevers zijn ertegen. Als de VS digitale valuta’s invoert, zal dat waarschijnlijk gebeuren met strikte regelgeving – om ervoor te zorgen dat ze niet leiden tot te veel volatiliteit op de markt.

Een digitale munt is ontworpen om te werken op een peer-to-peer manier en wordt niet gecontroleerd door een enkele beheerder. Zij is niet afhankelijk van een centrale bank of instelling om haar monetaire beleid te controleren. Deze digitale munteenheden bootsen vaak de functies na van convertibele munteenheden zoals de Amerikaanse dollar, de euro en het Britse pond.

De waarde van een munteenheid is gebaseerd op vele factoren, waaronder vraag en aanbod, de stabiliteit van de munt, of deze vrij is om te gebruiken en er transacties mee te verrichten.

Digitale valuta zijn niet hetzelfde als fiatgeld. Fiatgeld ontleent zijn waarde aan regelgeving of wetgeving van de overheid, niet aan een fysieke grondstof zoals goud of zilver. Digitale munten daarentegen zijn zo ontworpen dat er een beperkte voorraad eenheden is die niet door een centrale autoriteit kan worden verhoogd zonder instemming van alle gebruikers.

In theorie betekent dit dat digitale munten stabieler zouden moeten zijn dan wat we nu met fiatgeld zien. Dit zou vooral waar zijn als het op de een of andere manier zo wordt beheerd dat de waarde niet wild kan fluctueren – bijvoorbeeld als het aan iets anders is gekoppeld – dan zou het risico van devaluatie grotendeels verdwijnen.

De regering van China zal deze vorm van valuta in de toekomst wellicht op grotere schaal invoeren. De regering zal waarschijnlijk een harde lijn volgen bij de regulering en proberen illegale transacties te stoppen, maar het zal voor hen gemakkelijker zijn om digitale valuta op provinciaal niveau in te voeren, zoals nu het geval is.

Het belangrijkste kenmerk van een cryptocurrency is dat het niet afhankelijk is van een centrale instelling om transacties te verifiëren.

De Amerikaanse centrale bank volgt de ontwikkelingen op het gebied van virtuele valuta’s en heeft in maart 2018 in haar Quarterly Report een onderzoeksartikel over cryptocurrencies gepubliceerd.

De huidige status van cryptocurrencies is dat ze niet gereguleerd zijn en dat de meeste regelgevers ertegen zijn. De centrale bank van de VS heeft geen kader voor cryptocurrencies vastgesteld, en het is onwaarschijnlijk dat de bank binnenkort virtuele valuta’s zal goedkeuren.

Het antwoord op deze vraag, zoals op elke andere vraag in verband met deze trend, is “dat hangt ervan af”.

De eerste factor is de stabiliteit van de munt. Als die stabiel is, zullen cryptocurrencies waarschijnlijk geen fiatvaluta’s vervangen. Maar als ze volatiel is, bestaat de kans dat digitale valuta’s de door de overheid uitgegeven valuta’s zullen vervangen.

Het hangt ook af van de omgeving waarin cryptocurrencies worden gebruikt. Als ze worden gebruikt in een strikt gereguleerde omgeving waar de partijen weten waar de transactie vandaan komt en wat ze waard is, dan kunnen digitale munten op grote schaal worden ingevoerd zonder fiatgeld te vervangen. Maar als ze worden gebruikt voor illegale activiteiten of transacties waarbij mensen geen idee hebben van de geschiedenis van transacties of hun waarde, dan kunnen digitale valuta’s worden gebruikt om wetten en regels met betrekking tot financiële misdrijven en terrorismefinanciering te omzeilen.

Bitcoin is al vele jaren een trend. Maar met het recente faillissement van het bedrijf Mt. Gox, een populaire Bitcoin-beurs, en groeiende bezorgdheid over illegaal gebruik. 

Zal het in staat zijn om Fiat geld uit te bannen?

In theorie zou digitaal geld in staat zijn fiatgeld uit te bannen. Maar om dat te laten gebeuren, zouden veel verschillende landen hun nationale valuta moeten opgeven en in plaats daarvan digitale valuta gebruiken als hun belangrijkste betaalmiddel. Omdat deze eis onwaarschijnlijk is, zal digitaal geld niet op korte termijn fiatgeld kunnen vervangen.

Nu de wereld steeds meer cashloos wordt, neemt de behoefte aan digitale valuta toe. Maar digitale valuta worden door de meeste bedrijven nog steeds niet aanvaard.

Veel mensen kijken uit naar een nieuw tijdperk waarin fiatgeld wordt vervangen door digitale valuta. Dit zal het gemakkelijker maken om geld uit te geven, te sparen en te investeren om deel uit te maken van deze nieuwe economie. We zullen ook minder inflatie en witwaspraktijken zien met een dergelijk systeem in de plaats.

Volgens experts kan China’s beslissing om Initial Coin Offerings (ICO’s) te verbieden, een teken zijn dat het van plan is om bitcoin preventief te verbieden. Dit zou een kans kunnen creëren voor de prijs van BTC in de toekomst, wanneer China beslist of ze bitcoin al dan niet willen aanvaarden.

Digitale munten hebben nog een lange weg te gaan voordat ze fiatgeld kunnen vervangen. Toch zien we dat ze in sommige landen, zoals China, geleidelijk het gebruik van fiatgeld aan het vervangen zijn.

De FED en de SEC zullen niet buigen omdat zij hun macht over het economisch systeem niet willen opgeven.

Er is een mogelijkheid dat we een toekomst zullen zien waarin fiatvaluta wordt geëlimineerd en vervangen door digitale valuta. Veel voorstanders van cryptocurrency geloven dat de rol van fiatvaluta’s beperkt zal blijven tot het uitvoeren van transacties en transfers tussen mensen, terwijl digitale valuta deze zullen vervangen in andere aspecten zoals commerciële handel, aankoop van goederen, enz.

Deskundigen uit de sector wijzen erop dat de meer ontwikkelde landen, zoals China, die digitale valuta reeds in hun financieel systeem hebben opgenomen, een voorbeeld kunnen worden voor andere landen om te volgen.

Sommige bekende economen voorspellen dat digitaal geld het fiatgeld zal vervangen. Zij stellen dat het systeem van papiergeld te oud en achterhaald is om de behoeften van een moderne samenleving aan te kunnen. Bankbiljetten zijn volgens hen niet meer haalbaar omdat ze eindig in voorraad zijn, zeer moeilijk op te slaan en onmogelijk te verdelen. Er is echter ook een andere kant van de medaille die tegen dit idee pleit.

De FED en de SEC beide hebben een duidelijk standpunt over digitale valuta – zij geloven dat papiergeld voorlopig zal blijven bestaan. De FED heeft gezegd dat het “onwaarschijnlijk” is dat zij eigen virtuele valuta zal uitgeven of de verantwoordelijkheid voor het drukken van bankbiljetten zal overnemen van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Voorlopig lijkt fiatgeld hier voorgoed te zijn.”

Advies: “De eliminatie van een gecentraliseerde macht zou een wereldwijde vrije markt betekenen, dus de eliminatie van fiatgeld zou het bestaan van individuele munten niet elimineren. De afschaffing van een gecentraliseerde instelling zou ernstige gevolgen kunnen hebben voor hen die regeringen en economieën hebben gevestigd, omdat het hun veiligheidsnet zou ondermijnen.”

Door inflatie wordt de waarde van geld verminderd, omdat materiële goederen in de loop der tijd in vergelijking duurder worden. Inflatie maakt ook de prijs die ondernemers aan consumenten berekenen hoger. Deze vorm van inflatie heeft gevolgen voor degenen die op geld moeten vertrouwen als enige bron van transacties.

Digitale valuta zoals Bitcoin bestaat nu al een decennium.

Bitcoin wint steeds meer terrein op de markt. Gaat deze digitale munt het fiatgeld elimineren? Of zal fiatgeld niet toelaten dat digitale munten voet aan de grond krijgen op de markt?

Sinds de opkomst van Litecoin en Ethereum is het duidelijk dat er enkele trends waar te nemen zijn. We kunnen niet voorspellen hoe deze trend zich in de toekomst zal ontwikkelen, maar we kunnen wel zien dat er al tekenen van verandering aan de horizon zijn.

Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar het is veilig om aan te nemen dat digitale valuta in de toekomst naast fiatgeld zullen bestaan.

De opkomst van cryptocurrencies in de afgelopen jaren heeft geleid tot een verschuiving in hoe mensen geld en het doel ervan zien. Van een vorm van waardeopslag, wordt het nu gezien als een kans voor investeerders om hun geld te investeren zonder enige beperkingen.

Avatar
James Atkins

I have been writing copy for blockchain-related projects since 2017. I understand the importance of being able to communicate clearly and effectively with both technical and non-technical audiences. By leveraging my understanding of the crypto industry trends, I can help increase adoption in this rapidly evolving landscape.