Volgens een recente studie van Galaxy Digital, bitcoin transactiekosten zijn op een historisch dieptepunt.

Overschrijvingen tussen wallets en exchanges zijn nu het goedkoopst dat ze ooit geweest zijn, volgens hetzelfde onderzoek.

Dit is goed nieuws voor Bitcoin-gebruikers, want het laat zien dat cryptocurrency wordt efficiënter en goedkoper in gebruik.

Bitcoin-vergoedingen zijn afhankelijk van de grootte van de transactie in bytes, dus lagere vergoedingen betekenen dat Bitcoin efficiënter wordt gebruikt.

Het verslag van Galaxy Digital merkt op dat deze efficiëntie te danken is aan een combinatie van SegWit en de opkomst van Bitcoin off-chain oplossingen zoals het Lightning Network.

SegWit, of Segregated Witness, is een upgrade van het Bitcoin-protocol die de schaalbaarheid van Bitcoin helpt verbeteren door de transactiecapaciteit te vergroten.

Dit jaar daalde de gemiddelde transactiekost tot 0,00004541 Bitcoin ($2,06), en de mediaan was 0,00001292 Bitcoin ($0,59).

Dat is lager dan sinds meer dan tien jaar geleden, volgens de gegevens van Galaxy.

Volgens het hoofd onderzoek van Galaxy Digital komt dit doordat de capaciteit van Bitcoin is uitgebreid als gevolg van de invoering van Segwit en het groeiende gebruik van het Lightning Network in de hele markt.

Deze factoren, naast een daling van de verkoop van mijnwerkers, hebben geleid tot aanzienlijke besparingen op vergoedingen.

Vergoedingen nemen af naarmate het aantal transacties in een blok toeneemt.

Hoe groter het aantal transacties dat in een blok kan worden geperst – wat wordt vergemakkelijkt door batching van blokken, Lighting en Segwit – hoe goedkoper uw transactie zal zijn.

Het aantal transacties dat men in elk blok kan toevoegen neemt toe naarmate er meer van zijn, waardoor de kostendruk afneemt.

Volgens Glassnode is de stijging van het Segwit-gebruik recht evenredig met een daling van de kosten.

Van Glassnode’s onderzoeksrapport, is het gebruik van Segwit het afgelopen jaar dramatisch gestegen.

Bron Glassnode

De huidige daling van de transactiekosten is het gevolg van een combinatie van twee factoren: een stijging van de prijs van Bitcoin en een daling van het aantal verzonden transacties.

Als de prijs van Bitcoin stijgt, houden gebruikers hun Bitcoin liever vast dan dat ze hem uitgeven, wat leidt tot minder transacties.

De lage tarieven van de markt zijn ook geholpen door een gebrek aan koopdruk, zoals blijkt uit een vermindering van de detailhandelsaankopen.

In mei was er een aanzienlijke sell-off, waardoor de tarieven versneld begonnen te dalen.

Hoewel de prijs van Bitcoin met een derde is gedaald, geloven sommigen dat dit een aanwijzing kan zijn voor het begin van een berenmarkt.

Verlagingen van de vergoedingen en langetermijnbeleggers die in de markt blijven investeren, wijzen echter op een positieve langetermijnsituatie voor het ecosysteem.

Verder de enorme verlaging van de tarieven en de consequente upgrades ter verbetering van de systemen in de sector in het algemeen.

Zal meer aantrekkingskracht uitoefenen op nieuwe beleggers die voor het eerst in de digitale valuta willen stappen.

De verlaging van de transactiekosten geldt waarschijnlijk ook voor andere cryptocurrencies.

Het Lightning Network en andere protocollen zullen in de hele markt worden ingevoerd, waardoor de vergoedingen sterker zullen dalen.

Het is essentieel voor het succes van de markt dat transacties zo vaak mogelijk worden opgeteld.

Niet alleen omdat het beleggers en handelaren ten goede komt doordat de kosten dalen, maar ook omdat het een groot schaalprobleem oplost.

Naarmate u meer blokken in een transactie toevoegt, verbeteren de netwerkprestaties en neemt het verkeer af.

Voor nieuwe beleggers zijn lage vergoedingen dus van cruciaal belang als Bitcoin zijn expansietrend wil voortzetten.

Hoewel het minder essentieel is voor langetermijn-HODLers die hun cryptocurrency niet vaak verhandelen, kunnen eventuele protocolupgrades van het netwerk toch een succes zijn.

Deze verlaging van de transactiekosten kan een stimulans zijn voor nieuwkomers om mee te doen.

Avatar
James Atkins

I have been writing copy for blockchain-related projects since 2017. I understand the importance of being able to communicate clearly and effectively with both technical and non-technical audiences. By leveraging my understanding of the crypto industry trends, I can help increase adoption in this rapidly evolving landscape.