De intersectie van Crypto en Kunstmatige Intelligentie

AI en blockchain zijn technologieën in de voorhoede van innovatie. Beide staan op het punt om de manier waarop we met technologie omgaan radicaal te veranderen, en kunnen enorme gevolgen hebben voor uiteenlopende sectoren als gezondheidszorg, logistiek en financiën. Maar het belangrijkste is misschien wel dat beide de toegang tot gegevens en informatie kunnen democratiseren, terwijl die voorheen onbereikbaar was of gecontroleerd werd door gecentraliseerde instellingen.

Kunstmatige intelligentie (AI) is een term die verwijst naar een breed scala van technologieën die van hun omgeving kunnen leren, voorspellingen kunnen doen en acties kunnen ondernemen om taken te voltooien. Dankzij AI kunnen machines zien, horen, praten en denken zoals wij. AI speelt al een rol in veel aspecten van ons dagelijks leven via intelligente persoonlijke assistenten zoals Siri of Alexa en andere slimme apparaten zoals Google Home.

Blockchain is een gedistribueerde grootboektechnologie die een gedecentraliseerd netwerk van computers in staat stelt een bijgewerkt register bij te houden van alle transacties die op de blockchain plaatsvinden. De meest bekende implementatie van blockchain technologie is bitcoin (BTC), dat een "vertrouwensloos" peer-to-peer financieel systeem zonder tussenpersonen mogelijk heeft gemaakt.

AI is momenteel een van de populairste onderwerpen in de technologiesector, waarbij bedrijven als Google een centrale rol spelen in de ontwikkeling van slimmere machines die hele bedrijfstakken kunnen automatiseren. AI is niet alleen voor mobiele telefoons: Blockchain en AI zijn twee van de meest besproken technologieën van de laatste paar jaar. De opkomst van Bitcoin en andere cryptocurrenciesen bedrijven als IBM Watson, hebben voor veel opwinding gezorgd op beide gebieden, maar wat hebben zij met elkaar te maken?

De convergentie van Blockchain en AI lijkt misschien onwaarschijnlijk. AI gaat immers over het bouwen van intelligente machines die beslissingen kunnen nemen door gegevens te verwerken. Wat heeft dit te maken met de gedistribueerde grootboeken van Blockchain? Het blijkt dat deze twee schijnbaar ongerelateerde technologieën elkaar op krachtige manieren kunnen helpen. 

De convergentie van Blockchain en AI 

Kunstmatige intelligentie heeft een aantal diepgaande toepassingen in de financiële wereld. Machine learning kan bijvoorbeeld worden gebruikt om trends op de aandelenmarkten te voorspellen, waardoor beleggingsmaatschappijen transacties met een hoge kans op succes kunnen uitvoeren. In de financiële sector zijn echter nog steeds mensen nodig voor veel taken, zoals het analyseren van die voorspellingen en het doen van de uiteindelijke transacties.

Machinaal leren is een onderdeel van kunstmatige intelligentie dat zich richt op de ontwikkeling van computerprogramma's die toegang hebben tot gegevens en deze kunnen gebruiken om zelf te leren. Machine learning-algoritmen bouwen een wiskundig model op op basis van steekproefgegevens, zodat het computerprogramma het model kan gebruiken om voorspellingen te doen of beslissingen te nemen zonder dat het daartoe expliciet is geprogrammeerd.

De eerste use case die we zullen verkennen is hoe Blockchain machine learning algoritmes kan verbeteren door meer accurate gegevens te leveren. Machine learning algoritmen hebben grote hoeveelheden gegevens nodig voor trainingsdoeleinden. Maar omdat veel bedrijven hun gegevens streng bewaken, is het moeilijk voor onderzoekers om voldoende hoeveelheden gegevens te verkrijgen.

Naarmate de tijd verstrijkt en meer computers in staat zijn zelf gegevens te verwerken, zullen we misschien volledig geautomatiseerd investeringsfirma's die enkel bemand worden door AI-algoritmes. Dit zou uiteraard een nieuw financieel systeem vereisen, een systeem dat AI's volledig eigenaar maakt van hun activa en hen in staat stelt deze te liquideren wanneer zij dat willen. 

Het snijpunt van AI en blockchain is een natuurlijke fit. AI heeft de capaciteit om machine learning, beeldherkenning en een groot aantal andere technologieën die worden ondersteund door blockchain te verbeteren.

De convergentie van blockchain en AI kan laatstgenoemde in staat stellen op autonome wijze financiële producten te creëren en te verhandelen. Het kan machines ook betrouwbaarder maken, gezien het onveranderlijke karakter van blockchain. AI zal machines in staat stellen eerlijk en ethisch te zijn, wat ertoe kan leiden dat machines mensen beter gaan behandelen dan nu al het geval is.

Blockchain kan een aantal toepassingen hebben voor kunstmatige intelligentie, vooral als het erom gaat AI efficiënter en transparanter te maken. Met behulp van slimme contracten kunnen AI-toepassingen gedecentraliseerd worden, op een netwerk van nodes draaien en hun betrouwbaarheid vergroten. Blockchain kan ook de efficiëntie van AI-systemen verhogen door hen te helpen middelen te bundelen met behoud van veiligheid en privacy.

De convergentie van Blockchain met AI kan machinaal leren verbeteren door gebruik te maken van gedistribueerde rekenkracht en enorme datasets. Het verbeteren van machinaal leren zal kunstmatige intelligentie in staat stellen om autonoom financiële producten te creëren en te verhandelen, alsook inzichten te verschaffen die voorheen onmogelijk waren door gegevensbeperkingen, waardoor de financiële markten in hun geheel zullen verbeteren.

Gegevens in Blockchain staan bekend als "Smart Contracts," die in wezen zelfuitvoerende contracten zijn waarbij de voorwaarden van de overeenkomst tussen koper en verkoper direct in regels code worden geschreven. Dit zorgt voor een hoog niveau van transparantie, veiligheid en traceerbaarheid - kenmerken die niet worden gevonden in traditionele contracten die zijn opgeslagen in databases.

Volgens Harvard Business Review zal tegen 2020 80% van alle relevante gegevens ongestructureerd zijn (d.w.z. gescande afbeeldingen, audiobestanden of video). blockchain is van nature een gesloten systeem, dat doorgaans alleen via de netwerkbeheerder gegevens in of uit het netwerk laat gaan. AI kan snel en uitgebreid data lezen, begrijpen en correleren met een ongelofelijke snelheid, waardoor een nieuw niveau van intelligentie wordt toegevoegd aan blockchain-gebaseerde bedrijfsnetwerken.

AI kan ook de veiligheid van blockchain-netwerken verbeteren. Blockchain registreert transacties in een gedistribueerd openbaar grootboek dat dankzij de versleuteling fraudebestendig is, maar dat maakt het nog niet hackerbestendig. Zoals met elk ander software systeem, zijn hackers voortdurend bezig om in te breken in blockchain toepassingen. AI kan helpen blockchain's te beveiligen door automatisch pogingen tot ongeoorloofde toegang en andere cyberaanvallen te detecteren en te stoppen voordat ze schade aanrichten.

AI voegt intelligentie toe aan blockchains

AI voegt intelligentie toe aan blockchain door gedecentraliseerde netwerken de mogelijkheid te geven om te leren van hun eigen gegevens en beslissingen te nemen op basis van wat ze hebben geleerd - iets waartoe eerdere generaties van bedrijfssoftware niet in staat waren. AI kan bedrijven bijvoorbeeld helpen decentrale applicaties (dapps) te gebruiken die bovenop blockchain-netwerken zijn gebouwd om verkooptransacties uit te voeren of supply chains efficiënter te beheren.

Blockchain zorgt voor een audit trail

Het gebruik van blockchain om AI-modellen op te slaan en te verspreiden zorgt voor een audit trail die bedrijven nodig hebben om te voldoen aan regelgeving zoals GDPR (General Data Protection Regulation). Een groot percentage van de gegevens in de wereld wordt niet gebruikt. Een belangrijke reden is dat het niet georganiseerd genoeg is om bruikbaar te zijn. Blockchain-platforms zoals dat van IBM zijn gebouwd om data te organiseren, en dat opent de deur voor AI om er iets zinnigs mee te doen. Een blockchain-platform kan ook AI-modellen opslaan en verspreiden, wat een audit trail oplevert voor de training en inzet van die modellen. Zowel het oorspronkelijke model als alle updates kunnen via de blockchain worden gevolgd. Blockchain biedt de zekerheid dat elke partij die een AI-model gebruikt, op elk moment toegang heeft tot de meest actuele versie. Het zorgt er ook voor dat er niet gemakkelijk met modellen kan worden geknoeid of dat ze niet ongemerkt kunnen worden vervangen.

Blockchain-platforms kunnen een vertrouwde gegevensbron worden voor AI-systemen door grote hoeveelheden gegevens van meerdere partijen te organiseren en op te slaan op een toestemmings- of toestemmingsvrije manier. Eenmaal opgeslagen kunnen AI-systemen algoritmes uitvoeren op het veilige, gedecentraliseerde grootboek om patronen te identificeren en voorspellingen te doen. Op bedrijfsniveau betekent dit dat informatie vrijer kan worden gedeeld tussen zakenpartners zonder dat de privacy in het gedrang komt, omdat er een veilig, onveranderbaar register zou zijn van wie toegang had tot welke informatie.

Als het gaat om het snijvlak tussen crypto en kunstmatige intelligentie, zijn er twee totaal verschillende aspecten die een rol spelen:

Het gebruik van AI in de financiële sector: De grote banken hebben de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in AI. Een voorbeeld is JP Morgan, dat al enkele jaren betrokken is bij AI. Vanuit een investeringsperspectief proberen veel mensen uit te zoeken wat er zal gebeuren als de grote banken hun eigen in-house technologie gaan gebruiken om cryptocurrencies te gaan verhandelen met hun klanten.

Het gebruik van blockchain in de AI-sector: Als je een AI-systeem traint met datasets, heb je grote hoeveelheden data van hoge kwaliteit nodig. En dit is waar blockchain kan helpen. Door gebruik te maken van blockchain technologie, kunt u AI modellen opslaan en distribueren, maar ook tracken en auditen. Als je werkt met datasets die op de blockchain kunnen worden opgeslagen, dan kunnen AI-agenten die data gebruiken zonder toegang te krijgen tot gevoelige informatie zoals namen of adressen.

Er zijn verschillende manieren waarop AI invloed kan uitoefenen cryptocurrency en blockchain:

1. Snellere en betere gegevensanalyse-Artificiële intelligentie kan worden gebruikt om markttendensen te analyseren en voorspellingen te doen veranderingen in de prijs van cryptocurrencies.

2. Geautomatiseerde handel - AI is ook geschikt voor automatische handel, die zeer nuttig kan zijn in perioden van hoge volatiliteit, wanneer het niet mogelijk is de marktsituatie gedurende lange tijd te analyseren.

3. Betere beveiliging van gebruikersfondsen - AI kan de portefeuilles van gebruikers extra beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal van fondsen daaruit.

4. Betrouwbaardere voorspelling van markttrends- Verbetering van consensusmechanismen- Het zal efficiënter zijn dan PoW (proof of work) of PoS (proof of stake). AI kan ook worden gebruikt om kopers en verkopers bij elkaar te brengen en te helpen bij het doen van voorspellingen met behulp van algoritmen.

5. Gebruik van blockchain om AI-modellen op te slaan en te verspreiden en de blockchain-beveiliging te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is DeepBrain Chain, een computerplatform voor kunstmatige intelligentie op basis van blockchain-technologie, ontwikkeld door DeepBrain Chain Foundation Ltd, een in Singapore geregistreerd bedrijf dat rekenkracht wil leveren. 

6. Transactiekosten verlagen - Het gebruik van AI kan de transactiekosten helpen verlagen door tussenpersonen te elimineren

7. De combinatie van beide technologieën zal de deur openen voor nieuwe innovaties en mogelijkheden voor bedrijfsgroei.

8. Gebruik van blockchain om de herkomst en waarheidsgetrouwheid van AI-trainingsgegevens te verbeteren.

AI zal worden gebruikt in de blockchain en cryptocurrency wereld is het mogelijk maken van een geheel nieuwe reeks van toepassingen die niet mogelijk zijn zonder het. Een AI-aangedreven autonome agent kan bijvoorbeeld beslissingen nemen op basis van gegevens die aan hem worden toegevoerd. Op basis van de gegevens kan hij automatisch cryptocurrencies kopen en verkopen op beurzen of zelfs investeren in token sales. Sommigen beweren zelfs dat een AI-aangedreven autonome agent zijn eigen cryptocurrency kan creëren, gefinancierd door crowdfundingcampagnes zoals ICO's.

Er zijn al een aantal AI-gebaseerde toepassingen die gebruik maken van blockchain, en er zijn er nog veel meer in de maak. Volgens een rapport van IHS Markit zal de wereldwijde omzet voor blockchain-oplossingen in 2022 naar verwachting meer dan $7,7 miljard bedragen.

Ondanks alle hype rond AI, is het belangrijk te onthouden dat het nog steeds slechts een stuk gereedschap is. Net als bij elk ander stuk gereedschap, of het nu een hamer of een computer is, ligt de waarde van AI in hoe goed het kan worden gebruikt om een specifieke taak te volbrengen. Bedrijven gebruiken AI tegenwoordig op vele manieren: van IBM Watson die de gegevens van een individu analyseert om gepersonaliseerde gezondheidssuggesties te doen, tot Tesla's zelfrijdende auto's die de snelwegen van Amerika doorkruisen.

Waar kunstmatige intelligentie (AI) blockchain ontmoet, gaat een nieuwe wereld van mogelijkheden open voor beide technologieën. We gaan het niet hebben over de technische details van AI en blockchain, maar we willen wel begrijpen hoe de twee samen kunnen worden gebruikt. Cryptocurrency vertrouwt op deze technologie om te werken en is met succes in staat geweest om gedecentraliseerde financiële diensten te leveren aan individuen.

Kunstmatige intelligentie is op de markt verschenen, maar wordt nog niet goed begrepen door de algemene bevolking. Het wordt echter op verschillende gebieden gebruikt en daaronder vallen ook cryptocurrencies, die ook een vergelijkbare geschiedenis hebben als AI.

Ondanks de hoge verwachtingen van deze technologieën zijn er risico's verbonden aan het gebruik ervan. Een daarvan betreft AI: gegevensverzameling die zou kunnen leiden tot manipulatie van de smaak van gebruikers op basis van hun gedrag. Hierdoor zouden bedrijven de keuzes van mensen kunnen beïnvloeden. Als deze gegevens zouden worden gestolen, zou dat een lek zijn dat zeer schadelijk kan zijn voor de privacy van gebruikers. Men mag niet vergeten dat de persoonlijke informatie van de gebruiker waardevol is voor hackers en dat zij daar op verschillende manieren naar op zoek zijn.

Anderzijds heeft blockchain-technologie problemen in verband met de veiligheid, aangezien hackers misbruik kunnen maken van de zwakke punten en toegang kunnen krijgen tot vertrouwelijke informatie van gebruikers, zoals wachtwoorden of uitwisselingsadressen.

AI zou kunnen worden gebruikt binnen cryptocurrency en de blockchain; sommige van hen worden momenteel onderzocht, terwijl anderen zijn nog steeds louter speculatie. Hier zijn enkele van de vele manieren waarop AI zou kunnen worden gebruikt in blockchain en cryptocurrency.

Zowel AI als Blokketen hebben verschillende gebieden waar beide kunnen worden geïntegreerd voor betere resultaten, bijvoorbeeld Kunstmatige intelligentie kan maken cryptocurrency mijnbouw efficiënter en veiliger, ook AI kan worden gebruikt om marktprijzen te voorspellen met behulp van sentimentanalyse op sociale media gegevens. Dus wat gebeurt er als we zowel kunstmatige intelligentie en blockchain samen gebruiken?

AI-gestuurde bots die markttrends kunnen voorspellen

Een manier waarop AI kan worden toegepast op blockchain is door de ontwikkeling van tradebots. Deze bots zouden in staat zijn om grote hoeveelheden gegevens te analyseren en te gebruiken om voorspellingen te doen over prijsbewegingen in de markt. Tradebots zouden waarschijnlijk veel nauwkeuriger zijn dan menselijke voorspellingen, wat hen een voordeel zal geven wanneer zij een specifiek activum kopen of verkopen.

Het is echter belangrijk op te merken dat deze bots niet altijd 100% accuraat zullen zijn. Daarom moeten hun risicobeheersystemen goed ontworpen zijn om te voorkomen dat er aanzienlijke verliezen worden geleden.

AI-gestuurde bots die menselijke investeerders kunnen nabootsen

Een andere toepassing van AI is de ontwikkeling van autonome tradebots die handelen zoals menselijke traders zouden doen. Deze bots zouden hun eigen set metrieken hebben die ze gebruiken om te bepalen of ze een bepaald actief moeten kopen of verkopen, maar ze hebben ook toegang tot sociale media-feeds die hen in staat stellen te zien wat andere mensen zeggen over cryptocurrencies en andere activa. Deze informatie kan gemakkelijk de prijzen op korte termijn beïnvloeden

Het probleem met blockchain is dat het enorme hoeveelheden elektriciteit en rekenkracht vereist om te functioneren. Het vereist toegewijde ASIC miners die dag en nacht werken en op hun beurt beloond worden met tokens. In theorie klinkt dit als een goed systeem, maar als je het van dichtbij bekijkt, realiseer je je dat dit systeem onnodige schade toebrengt aan het milieu. En het is daarom dat AI van pas kan komen.

De impact van AI op de blockchain-industrie zal enorm zijn, en zoals altijd het geval is met nieuwe technologie, zijn er zowel zorgen als vooruitzichten.

Gerelateerd

nl_NLDutch